torsdag 1. mai 2008

Kven skal ut?


Her er tre kvite dyr, Viss du er usikker på kven som ikkje høyrer til dei andre, har du eit alvorleg stort hol i kompetansen når det gjeld husdyr

Ingen kommentarer: