mandag 2. juni 2008

Bru over bru over bruIkkje mindre enn tre bruer kryssar Teigdalselva på same staden. Utviklinga krev større dimensjonar. Likevel, konklusjonen er klar: Den eldste brua er direkte vakker, dei to andre er direkte stygge.

Ingen kommentarer: