mandag 25. mai 2009

Tysseelva
Som så mange andre elvar,skiftar denne namn på vegen til sjøen. Stordalselva, Øvstedalselva og til slutt Tysseelva. dette er i siste fase, der stryka er bratte og elva går kvitt. Her må ein heva stemma for å overdøyva elvebruset


Ingen kommentarer: