tirsdag 13. oktober 2009

Å mura ein mur
Den som har prøvd seg på muring med gråstein, utan bruk av mørtel, veit at dette er ei krevande øving. Det er alltid steinar som ikkje passar inn, og ofte må ei juksa med å smetta inn småe steinar. Då vert ein imponert når ein støyter på gamle murar som denne grunnmuren på Geilastølen.

Ingen kommentarer: