tirsdag 10. november 2009

Haust og frost
Det er ikkje mykje fargar om hausten. Derimot vert det store kontrastar der vatn frys til is, særleg i solskinn.

Ingen kommentarer: