lørdag 26. desember 2009

Bryggja I Ståi.I gamle dagar var denne bryggja ved Evangervatnet viktig for vare- og persontransporten mellom Bergen og Voss. Bryggja er godt bevart, det er framleis solide trappetrinn ned til vatnet. Men trafikk er det ikkje lenger. Berre ein rev eller to har teke seg ein spasertur i løpet av natta.

Ingen kommentarer: