mandag 4. januar 2010

Ei bruDenne brua over Geitåni er relativt ny, dvs det har vore bru her lenge, men den gamle brua er blitt fjerna og erstatta. Etter det kom veg, vart det bygd ei køyrebru lenger oppe i elva. Brua på bileta er meir eit kulturminne, og som du ser, trafikken er ikkje stor.

Ingen kommentarer: