tirsdag 6. juli 2010

PC utan skjerm?


Eg hugsar enno første gongen eg fekk prøva skrivemaskina til bestefaren min. Det var utruleg spanande. Så kom den elektriske skrivemaskina før alle vart hekta på data. Ingen let seg lenger imponera av ein ny pc. Men viss ein derimot finn fram ei gammal, elektrisk skrivemaskin, vert skrivegleda stor. Rart å tenkja på at denne karen er oppvaksen med pc, men ikkje har prøvd skrivemaskin tidlegare.

Ingen kommentarer: