tirsdag 14. september 2010

Bruntonar
Bilete frå utfluktar i haust. Brunskjeret er meint å gje bileta eit "gammalt" preg. I fotografiet sin barndom vart alle bilete slik. I moderne mørkerom krev det spesiell bad, og den som framkallar, må ha ei viss erfaring. I den digitale verda er det svært enkelt.

Ingen kommentarer: