lørdag 20. november 2010

Fullmåne, inne


Når fullmånen står i aust, kan ein nyta det utan å gå ut. Eigentleg er det mindre forskjell enn ein skulle tru. Temperaturen er nesten den same, ute og inne i rotstova.