mandag 18. april 2011

Svalbard. Gruvedrift
I dei fleste gruvene rundt Longyearbyen er det ikkje lenger utvinning av kol. Nesten all produksjonen føregår no i Svea, fire mil frå byen. Gruve 7 som ligg i Adventdalen like ved Longyearbyen er den einaste gruva som framleis er i drift i "sentrale" strøk.

Ingen kommentarer: