fredag 29. juli 2011

Sommarhage


Hageaktivitetane i sommar har for det meste gått ut på å kjøpa plantar for å erstatta dei som ikkje klarte vinteren ( og det var mange), slege plenen og luka ugras. Då lærer ein seg å setja pris på dagar med sol og varme, slik at ein kan nyta resultatet av arbeidet.

Ingen kommentarer: