tirsdag 11. oktober 2011

Vatn Tysseelva er direkte voldsom, utruleg mengder vatn renn mot fjorden. Elva skiftar forresten namn fleire gonger. Stordalselva,Øvstedalselva, Tysseelva, alt etter kvar du er. Elles må det nemnast at eg i ettermiddag gjekk frå Øvstedalsvegen til Tysso og tilbake.

Ingen kommentarer: