onsdag 5. januar 2011

Geilen

Fjellgarden Geilen fekk veg på 1980-talet. No er det hyttefeltet som lokkar folk hi,t og dei to bruka er utan faste bebuarar. Tunet er likevel like fint som før, og husa er godt vedlikehaldne.

Ingen kommentarer: