mandag 17. januar 2011

OvervatnRegn og mildver etter veker med snø og kulde, gjer at naturen slit med å ta unna resultata av veromslaget. For eksempel hamnar vatnet oppå isen og ikkje under.

Ingen kommentarer: