torsdag 12. mai 2011

Litt nasjonalromantikk


Greitt, båten skulle vore av tre og ikkje plast. Han skulle vore brunbeisa, ikkje kvit og orange. Elles er dei fleste elementa på plass: Snødekte fjelltoppar, blått vatn og ikkje minst den grøne bjørka. Elg, kyr og budeier var diverre ikkje å opdriva.

Ingen kommentarer: