lørdag 20. desember 2008

Bolstadfjorden
For dei som ikkje veit det: Voss har sjølinje. Bolstad er det maritime alibiet til Voss kommune. Det er ikkje mykje julestemning, sjølv om kalenderen viser 20. des, men nausta ved Bolstadfjorden er fine, uansett.

Ingen kommentarer: