fredag 26. desember 2008

Storestigen
Fram til slutten av 1980-talet, var gardane Rørgo, Bjørgo og Geilen utan bilveg. Vegn dei brukte, gjekk mellom anna forbi Storstigen. Vegen der er hogd som trappetrinn inn i fjellveggen. Imponerande!

Ingen kommentarer: