mandag 15. desember 2008

Vangen


Slike oversiktsbilete vert vanlegvis tekne når det er sol og fint ver. Slik ser det altså ut på Voss ein standard vinterdag

Ingen kommentarer: