tirsdag 14. juli 2009

Fjellgardar


Når ein står på fjellgarden Nakka, har ein god utsikt til fjelgardar på andre sida av Evangervatnet. Her ser ein Bergstad lengst til høgre. Midt i biletet ser ein Bjørgo, og viss ein ser på biletet i stort format, kan ein skimta Rørgo til venstre. Under Bergstad, nær vatnet, ligg husmannsplassen Bergstadflåten. Kjenes er ikkje med på biletet, men ligg ved vatnet til høgre for biletkanten. I dag er det ikkje fastbuande på desse gardane.

Ingen kommentarer: