torsdag 9. juli 2009

IndustrihistorieDale fabrikker har sidan 1879 vore ei hjørnesteinsbedrift på Dale, og også i norsk tekstilindustri.
På det meste jobba det 1200 menneske her, og det vart produsert garn, strikkevarer, ulike tekstilar og arbeidstøy. Etter kvart vart fabrikken delt opp i ulike avdleingar. Daletec, som har produsert flammehemmande arbeidstøy, har no flytta all produksjon til Pakistan. Dale of Norway som produserer strikkevarer, har framleis nokre arbeidsplassar. Som bileta viser, er store delar av bygningsmassen prega av at store deler av industrien no er historie.

1 kommentar:

Patina-H sa...

Flotte bilder ! :)
Alltid dumt med ting som vert slutt på...