tirsdag 7. juli 2009

Klagesensur


Så er det grunnen til at eg er i Molde. Ca 600 elevar har klaga på karakteren i norsk sidemål. Nokon må gi ny vurdering, og 30 lærarar tek pause frå ferien for å akseptera eller avvisa klagene. Her er Silje og Per Geir i djup konsentrasjon over dei litterære verka.

Ingen kommentarer: