torsdag 12. august 2010

Fjern og nær
Nukjen gir som før nemnt ei fantastisk utsikt. Ein ser Stordalen, Raustølen , Øykholmane og Kringsdalen ( ikkje med på dette biletet) Alle elvane kjem tydeleg fram, likeeins Tjørnelitjørna.


Men det er også fine detaljar slik som denne bjørnemosen.

Ingen kommentarer: