tirsdag 3. august 2010

Litt meir frå Evangervatnet
I dag var første gongen eg tok sjansen på å ha fotoapparatet med i kajakken. Det gjekk greitt, hadde eg gått rundt, hadde nok kameraet vore fortapt. Som ein ser på bileta, var det heilt stille på vatnet, så risikoen var ikkje stor

Ingen kommentarer: