torsdag 10. mars 2011

LandemerkeFor oss som likar å gå tur langs Geilavegen, er det to landskapsformasjonar som er lette å kjenna att: Jonshorgi og Nakka. Jonshorgi er ein topp som skil seg ut frå resten av landskapet. Nakka er ein av dei mange fjellgardane som ikkje lenger er i drift.

Ingen kommentarer: