søndag 6. mars 2011

SundagsturEndeleg vart det høve til ei skitur på Tveiti. Då er det berre å konstantera eit par observasjonar: Dyrespor og skispor deler på dei opne flatene, og opne bekkar peikar mot vår.

Ingen kommentarer: